Likwidacja barier – klucz do większej niezależności

Co to jest?

Projektowanie bez barier to podejście, które ma na celu stworzenie przestrzeni dostępnych dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich ograniczeń fizycznych czy sensorycznych. Jest to kluczowy element nowoczesnej architektury i urbanistyki, który zapewnia komfort i bezpieczeństwo osobom niepełnosprawnym. Jednym z najważniejszych elementów są windy dla osób niepełnosprawnych, które umożliwiają dostanie się do budynku, którego wejście jest poprzedzone schodami oraz, swobodne poruszanie się między różnymi poziomami budynków.

Dlaczego likwidacja barier jest tak ważna?

 • Dostępność dla wszystkich: Zapewnienie, że wszystkie osoby, niezależnie od ich zdolności, mogą korzystać z przestrzeni publicznych i prywatnych, w tym z takich udogodnień jak windy dla osób niepełnosprawnych.
 • Bezpieczeństwo i komfort: Projektowanie przestrzeni, które są bezpieczne i wygodne dla użytkowników z różnymi potrzebami, szczególnie w kontekście korzystania z wind dla osób niepełnosprawnych.
 • Zgodność z przepisami: Spełnienie wymogów prawnych dotyczących dostępności budynków i przestrzeni publicznych, w tym instalacji wind dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo:

 • Podjazdy i rampy.
 • Windy dla osób niepełnosprawnych i platformy podnośnikowe.
 • Przestronne korytarze i przejścia.

Dostępność budynków:

 • Równe i szerokie wejścia.
 • Brak progów i stopni.
 • Automatyczne drzwi.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością wzrokową:

 • Wyraźne oznakowanie i kontrastowe kolory.
 • Dotykowe ścieżki prowadzące.
 • Audiowizualne sygnały ostrzegawcze.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań bez barier, w tym:

 • Konsultacje projektowe: Doradztwo w zakresie projektowania przestrzeni dostępnych.
 • Realizacja projektów: Wdrażanie i budowa rozwiązań bez barier, w tym instalacja wind dla osób niepełnosprawnych.
 • Audyt dostępności: Ocena istniejących budynków pod kątem ich dostępności i zgodności z przepisami.

Nasze projekty spełniają wszystkie obowiązujące przepisy i normy dotyczące dostępności:

 • Ustawa o Prawie Budowlanym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
 • Normy PN-EN
Shopping Cart